Tips met een meerwaarde:

1.   No-claimbeschermer

Veel verzekeraars zijn gestopt met dit product, maar bij Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen is het nog altijd mogelijk een no-claimbeschermer af te sluiten. Hiermee behoudt u uw no-claimkorting na een schadeclaim.

2.   Check uw leverings- en inkoopvoorwaarden

Laat uw leverings- en inkoopvoorwaarden regelmatig controleren in verband met uw aansprakelijkheid en uw aansprakelijkheidsverzekering. Veel aansprakelijkheidsverzekeraars keren niet uit als u niet volgens uw leveringsvoorwaarden heeft geleverd. Bijvoorbeeld omdat u de inkoopvoorwaarden van uw klant heeft geaccepteerd.

3.   Milieuschade

Ieder bedrijf in Nederland kan een milieuschade veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat bluswater na een brand in de grond of sloot terecht komt en de overheid de rekening van het saneren van de grond dan bij u neerlegt. Een milieuschadeverzekering biedt een adequate dekking, zelfs voor inkomende milieuschade vanaf belendende bedrijven.

4.   Is uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog passend?

De prijsverschillen tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandig ondernemers zijn enorm. Het loont zeker de moeite om de lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering eens een keer kritisch door te laten lichten. Hierbij moet zeker niet alleen gekeken worden naar de prijs maar met name ook naar de wensen waaraan de verzekering moet voldoen. Welke termijn kan de ondernemer zelf overbruggen? Is indexering van zowel het verzekerd bedrag als de uitkering nodig? Wat is de gewenste eindleeftijd en hoe wordt de periode tot de pensioenleeftijd overbrugt?

5.   Onderverzekering op uw opstal- en inboedelverzekering?

Door het invullen van de herbouwwaarde- en inboedelwaardemeter heeft u de garantie tegen onderverzekering.