Verzekeringsoplossingen

…voor de onderneming

Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen kan verzekeringsoplossingen scherp inkopen. Als uw vaste vertrouwenspersoon ben ik volledig op de hoogte van het risicoprofiel van uw onderneming en kan ik rechtstreeks met de acceptanten van verzekeraars onderhandelen over het premieniveau. Daarnaast ben ik onafhankelijk, dus kan ik met de meest gunstige aanbieder voor u in zee gaan.

…voor grootzakelijke klanten

Voor grootzakelijke risico’s werkt Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen samen met een aantal gerenommeerde beursmakelaars die complexe risico’s wereldwijd kunnen verzekeren. Op deze manier staan ook de beste verzekeringsspecialisten op het terrein van aansprakelijkheid, technische verzekeringen en transport tot uw beschikking.

Bij grootzakelijke klanten investeer ik veel tijd in het in kaart brengen van de risico’s en met name ook de impact van deze risico’s op de continuïteit van de onderneming. Is er een calamiteitenplan aanwezig en is iedereen hiervan op de hoogte? Zijn de leveringsvoorwaarden en de lopende aansprakelijkheidsverzekering volledig op elkaar afgestemd en hoe zijn de procedures binnen het bedrijf geborgd? Welke risico’s worden er gelopen door zo maar de inkoopvoorwaarden van leveranciers te accepteren en wie mag hierover beslissen? In een uitgebreide rapportage krijgt u de uitkomsten gepresenteerd, ínclusief conclusies, aanbevelingen en alternatieve offertes.

…voor het MKB en ZZP’ers

Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen kan het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel een scherp ondernemerspakket aanbieden. In dit pakket zitten de meest voorkomende verzekeringsvormen. Waarom ik dit pakket van harte aan kan bevelen? Uitstekende polisvoorwaarden, pakketkorting tot 15%, termijnbetaling zonder kostenopslag, volledig overzicht en inzicht in uw verzekeringen en de mogelijkheid van een gratis waardebepaling.

…voor de agrarische sector

Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen heeft specifieke ervaring met de agrarische bedrijfstak. Ik ben goed op de hoogte van de veranderingen en bijkomende risico’s. In het agrarisch verzekeringspakket kunnen dan ook alle relevante verzekeringen worden ondergebracht, inclusief de gezinsverzekeringen. Het pakket staat voor gemak, overzicht, interessante voordelen en complete zekerheid tegen de juiste premiestelling. Een aantal unieke elementen:

 • Mogelijkheid voor meeverzekeren van geleend materiaal.
 • Schade aan vervoerde lading van derden meeverzekerd.
 • Vaste premies bij de werkmaterieelverzekering, dus geen terugval na schade.
 • Gratis waardebepaling en garantie tegen onderverzekering.
 • Preventie-adviezen door een eigen agrarisch specialist.

…voor het personeel

In de meeste ondernemingen is het personeel het duurste kapitaal. Als het personeel wegvalt door ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden dan leidt dit tot directe financiёle schade en productieverlies, maar ook vaak tot indirecte schade zoals overwerk of extra inzet van uitzendkrachten. Om deze risico’s te beheersen, is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de actuele wetgeving op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen heeft zich gespecialiseerd in het advies op het gebied van zorg- en inkomensverzekeringen. Voor pensioenadvisering wordt samengewerkt met de specialisten van Acura. Samen met u maak ik een heldere en actuele risico-inventarisatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Loondoorbetaling bij ziekte.
 • Arbeidsongeschiktheid en de gevolgen voor de werkgever en werknemer.
 • Eigen risicodragerschap voor de WGA.
 • Ongevallen.
 • Ziektekosten.
 • Overlijden en nabestaandenpensioen.
 • Ouderdomspensioen.

…voor de ondernemer zelf

De meeste ondernemers zijn op zoek naar gemak en een concurrerende prijsstelling voor hun eigen privé-verzekeringspakket. In het particuliere verzekeringspakket van Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen kunnen nagenoeg al uw privé-verzekeringen worden opgenomen. Ik neem dit pakket ieder jaar weer kritisch onder de loep en daardoor kan ik aantrekkelijke voorwaarden en een interessante premiestelling aanbieden.

Zo kent de pakketpolis voordelen als een gratis termijnbetaling, maar u bespaart ook op de poliskosten doordat de meest voorkomende risico’s op één polis zijn afgedekt. Ook voor uw exclusieve auto’s en oldtimers, boot en paarden vindt Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen de beste verzekeringsoplossing bij gespecialiseerde verzekeraars.

Heeft u al een passende polis afgesloten via Vermeer? Dan kunt u eventuele schade direct melden.