Risicobeheer volgens Vermeer: een continu proces

Ondernemen is niet zonder risico. Het is belangrijk dat een ondernemer alle risico’s goed in beeld heeft, zodat de continuïteit van de onderneming geen gevaar loopt. Vermeer begeleidt bij dit proces, zodat de ondernemer een bewuste keuze kan maken tussen een risico zelf dragen óf het risico verzekeren.

Tijdens het risico-inventarisatiegesprek breng ik samen met u in kaart welke risico’s de ondernemer en de onderneming loopt. Vervolgens kijken we naar de kans dat een bepaald risico zich voordoet en hoe groot de impact is. Tot slot gaan we na wat we kunnen doen om de risico’s beheersbaar te maken en te houden.

We zoeken pas naar een verzekeringsoplossing als er geen andere oplossingen zijn om een risico te elimineren, te reduceren of over te dragen én de ondernemer het risico niet zelf wil of kan dragen. Uit het risico-inventarisatiegesprek kan dus ook komen dat bepaalde risico’s niet (meer) verzekerd hoeven te worden!Als het nodig is, kan Vermeer ook interessante verzekeringsoplossingen vinden voor het personeel en de ondernemer zelf.